Kumam francuski

19 stycznia, 2023

Czasowniki percepcyjne

Czym są czasowniki percepcyjne? Czasowniki percepcyjne w swoim koncepcie odnoszą się do zmysłów. Za ich pomocą opisujemy rzeczywistość odbieraną poprzez nasze zmysły – wzroku, węchu, słuchu, […]
22 sierpnia, 2022

Jak przeczytać przedrostki -in oraz – im?

W tym video dowiesz się jak przeczytać przedrostki -in oraz -im, albowiem czasami wymawia je się jako głoskę nosową, a innym razem jako [in] lub [im]
19 stycznia, 2022

Miejsce zaimków COD, COI, en i y w zdaniach rozkazujących

W zdaniach rozkazujących zaimki COD, COI, en i y znajdują się    ZA CZASOWNIKIEM, którego są dopełnieniem Regarde cette fille!  Regarde-la! Allez à la piscine!   Allez-y! […]
27 grudnia, 2021

Miejsce zaimków COD, COI, en i y w zdaniu.

Zaimki znajdują się PRZED CZASOWNIKIEM, którego są dopełnieniem, np. Il veux regarder ce film. Il veux le regarder le (ce film) jest dopełnieniem czasownika „regarder”, a […]
29 października, 2021

Co zastępuje zaimek EN?

Zaimek przysłowny EN zastępuje: Rzeczowniki poprzedzone rodzajnikiem nieokreślonym (un, une, des) Il a un frère. Il en a un. Nous avons une voiture. Nous en avons […]
17 września, 2021

Co zastępuje zaimek Y?

Zaimek przysłowny Y zastępuje: Okolicznik miejsca (odpowiada na pytanie GDZIE?) czasownik+ à + chez/dans/en/ sur/ sous/ etc+ miejsce Jean habite à Lyon. Jean y habite. Marie […]