Czy wciąż popełniasz błędy w odmianie czasowników francuskich?

Czy Twoja nauka odmiany czasowników jest monotonna i mało efektywna?

Oto kurs, który pomoże Tobie uczyć się systematycznie odmiany czasowników francuskich w piśmie i mowie.

Co to jest za kurs?

Jest to kurs MAILOWY, którego celem jest nauka, bądź utrwalenie odmiany czasowników takich jak:

Czasowniki I i II grupy, AVOIR, ETRE, ALLER, PRENDRE, FAIRE, POUVOIR, VOULOIR oraz VENIR.

UWAGA! Przedmiotem kursu jest przede wszystkim nauka odmiany czasowników w czasie teraźniejszym, ale w zeszytach ćwiczeń znajdziesz również ćwiczenia obejmujące odmianę tych czasowników w takich czasach jak futur proche, passé récent, passé composé, imparfait oraz futur simple.

Jak to działa?

Co tydzień, przez 9 tygodni, w terminie od 4 maja do 28 czerwca 2021, dostajesz ode mnie maila, w którym znajdziesz zeszyt ćwiczeń, którego bohaterem będzie jeden czasownik (np. avoir) lub grupa czasowników (np. czasowniki regularne).

W tym workbooku znajdziesz różnorodne ćwiczenia (pisemne i ustne) mające na celu efektywną naukę odmiany czasowników.

Kurs trwa 9 tygodni, więc dostaniesz ode mnie 9 zeszytów ćwiczeń.

Jakiego rodzaju ćwiczenia znajdziesz w tym kursie?

Każdy zeszyt  opiera się na powtarzanym schemacie, metodyce nauki odmiany czasownika:

  1. Poznanie, identyfikacja formy odmiany czasownika
  2. Oswajanie się z formami odmiany czasownika – przyswojenie poprzez ćwiczenia na uzupełnianie luk, łączenie, wykreślanki etc. Poznawanie kontekstu użycia czasownika.
  3. Ćwiczenia kreatywne- użycie czasownika w mowie i piśmie w różnych kontekstach sytuacyjnych oraz językowych. Poznasz wiele wyrażeń, w których występuje dany czasownik przez to zobaczysz jak wiele możesz zakomunikować danym  czasownikiem.
  4. Utrwalenie poprzez zabawę. W zeszycie ćwiczeń znajdziesz linki do fiszek quizlet, ćwiczenia  interaktywne, gry planszowe, krzyżówki, a nawet sudoku.  W zeszytach znajdziesz również linki do nagrań oraz ćwiczeń ustnych.

Dla kogo jest ten kurs?