Poniżej znajdziesz testy, które pozwolą Tobie utrwalić zagadnienia gramatyczne oraz słownictwo z języka francuskiego.

[qsm_link id=1]Avoir au present[/qsm_link]

[qsm_link id=2]Avoir niveau mi-avance[/qsm_link]

[qsm_link id=3]Avoir niveau avance[/qsm_link]

[qsm_link id=5]ETRE_I_[/qsm_link]

[qsm_link id=6]ETRE_II_[/qsm_link]

[qsm_link id=4]COD_vs_COI[/qsm_link]