Poczytaj moje artykuły

 • czasowniki percepcyjne
  Czasowniki percepcyjne
  Czym są czasowniki percepcyjne? Czasowniki percepcyjne w swoim koncepcie odnoszą się do zmysłów. Za ich pomocą opisujemy rzeczywistość odbieraną poprzez nasze zmysły – wzroku, węchu, słuchu, […]
 • pole lawendy
  Jak przeczytać przedrostki -in oraz – im?
  W tym video dowiesz się jak przeczytać przedrostki -in oraz -im, albowiem czasami wymawia je się jako głoskę nosową, a innym razem jako [in] lub [im]
 • Miejsce zaimków w zdaniu rozkazującym
  Miejsce zaimków COD, COI, en i y w zdaniach rozkazujących
  W zdaniach rozkazujących zaimki COD, COI, en i y znajdują się    ZA CZASOWNIKIEM, którego są dopełnieniem Regarde cette fille!  Regarde-la! Allez à la piscine!   Allez-y! […]
 • miejsce zaimków wpis
  Miejsce zaimków COD, COI, en i y w zdaniu.
  Zaimki znajdują się PRZED CZASOWNIKIEM, którego są dopełnieniem, np. Il veux regarder ce film. Il veux le regarder le (ce film) jest dopełnieniem czasownika „regarder”, a […]
 • zaimek EN
  Co zastępuje zaimek EN?
  Zaimek przysłowny EN zastępuje: Rzeczowniki poprzedzone rodzajnikiem nieokreślonym (un, une, des) Il a un frère. Il en a un. Nous avons une voiture. Nous en avons […]